Loading

Een jaar na Nij Begun: hoe staat het ervoor met de plannen?

Graag gaan we zaterdag 25 mei (Stadskanaal) en/of zaterdag 15 juni (Wirdum) met u in gesprek over de ‘Nij Begun’ plannen voor de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe, naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning. We vertellen u meer over hoe het ervoor staat met de maatregelen die een jaar geleden zijn aangekondigd in de kabinetsreactie ‘Nij Begun’. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere herstel (schade, versterken en gezondheid) en de sociale en economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Daarnaast worden bezoekers uitgenodigd mee te denken over het verder uitwerken van de isolatieaanpak en wat er nodig is om deze aanpak tot een succes te maken.  

Tijdens deze bijeenkomst kunt u over uw ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders en medewerkers van betrokken overheden (gemeenten en provincie) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen.

U kunt elk moment tussen 10.30 en 13.30 uur binnenlopen op de locatie. Koffie, thee en koek staan voor u klaar.

Zaterdag 25 mei 2024 | 10.30 – 13.30 uur | Stadskanaal – Gemeentehuis

  • Raadhuisplein 1, Stadskanaal

Zaterdag 15 juni 2024 | 10.30 – 13.30 uur | Wirdum – Dorpshuis

  • Fromaweg 2, Wirdum