What are you looking for?
Loading

Team Versterken en vernieuwen

Het team Versterken en Vernieuwen van de gemeente Groningen zet zich in voor een leefbare, gezonde en veilige toekomst van de dorpen en wijken. De gemeente Groningen is opdrachtgever van de NCG. Gemeente en NCG maken ieder jaar een plan voor de versterking op dorpsniveau. Daarnaast investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing.

Een deel van ons team werkt aan de versterking, een ander deel aan dorpsvernieuwing. Uiteraard is er onderling overleg en afstemming.

 • Programmamanager: Henk Bakker
 • Gebiedsregisseurs: 
  • Harold van Emst (Ten Boer)
  • Wout Schrier (Ten Post)
  • Karin Tersmette (Woltersum)
  • Jannes Talens (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Thesinge, Winneweer, Wittewierum)
 • Projectmanager versterking Groningen stad: Hilde Gerlofs
 • Gebiedsmanager Gebied Ten Boer: Eric Mooij
 • Communicatie: Margreet Bennink